Lover suicide

  • ಕ್ರೈಂPhoto of ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀಯತಮ

    ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀಯತಮ

    ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಪ್ರೇಯಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀಯತಮ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂದ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀಯತಮ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು.. ಪ್ರೀಯತಮೆ…

    Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!